เครน (Crane)

เครน เป็นอุปกรณ์ช่วยยกประกอบด้วยตัวเสาและรอก เบื้องต้นทางบริษัทจะสอบถามข้อมูลความต้องการเบื้องต้น ดูแปลนหรือดูหน้างานเพื่อให้คำแนะนำสำหรับรูปแบบเครนที่เหมาะสม โดยรูปแบบหลักๆของเครนมีดังนี้
 

โอเวอร์เฮดเครน หรือเครนเหนือศีรษะ   • มีแบบ Single Girder หรือแบบรางเดี่ยวและ Double Girderแบบรางคู่
  • คานและรางเครนตั้งอยู่บนเสาอาคาร ตัวเครนวิ่งด้านบนตัวราง
  • รับน้ำหนักได้หลากหลาย ตั้งแต่ 0.5 -100 ตันหรือมากกว่านั้น
 


  เครนแบบแขวนใต้ราง (Suspension Crane)

 
  • Suspension Crane เป็นรูปแบบหนึ่งของโอเวอร์เฮดเครน
  • รางเครนแขวนกับคานหรือโครงหลังคาตัวเครนแขวนอยู่ใต้ราง
  • รับน้ำหนักได้ไม่มาก ประมาณ 0.5-3 ตัน
 


 แกนตี้เครน หรือ เครนขาสูง


  • รางมักจะอยู่ระดับพื้น โครงสร้างเครนจะมีขาสูง
  • ส่วนมากติดตั้งกลางแจ้ง แต่ก็มีการติดภายในอาคารบ้าง
  • ใช้กับงานที่ไม่ได้มีโครงสร้างอาคารรองรับ
 


 จิ๊บเครน หรือเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน


  • สำหรับการใช้งานเฉพาะจุด
  • พื้นที่ใช้งานครอบคลุมตามระยะความยาวแขนหมุน
 


Monorail

 
 • มักใช้ในระบบการผลิตที่มีการทำงานที่ตายตัวตัวรอกเคลื่อนที่แค่แนวเดียว