อบรมการใช้เครน

 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงงานเครน บริษัท เอบราเดอร์ จำกัด ได้เลือกสรรบุคลากรที่มีความชำนาญ ทำการจัดอบรมการใช้งานปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ พร้อมออกวุฒิบัตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารฯ เกี่ยวกับเครื่องักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.2552 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ลดอุบัติเหตุจากการใช้งานและเข้าใจถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย
 
  1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 
โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตร